4 lagliga vägar till klassens kontaktuppgifter

Kommunikation med de andra föräldrar i klassen är avgörande för ett lyckat klassföräldraskap. Men att få tag på kontaktuppgifter till klassen kan vara riktigt bökigt sedan den nya dataskyddsförordningen. Här är fyra lagliga sätt att göra det på.

Att kontakta de andra vårdnadshavarna i klassen har blivit betydligt krångligare för klassföräldrar sedan den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. Och skolan verkar inte alltid veta riktigt hur de ska tolka och förhålla sig till GDPR när det kommer till kontaktuppgifter. Aktiva klassföräldrar ligger ju i skolans intresse så här är vår erfarenhet att även skolan känner sig bakbunden och osäker på vilket stöd de kan ge i kontaktuppgiftsfrågan. Så vi har pratat med Datainspektionen för att reda ut vad som gäller. Och här är fyra lagliga vägar till kontaktuppgifterna. 

  1. Prata med klassens lärare eller mentor – och fråga snällt om hen kan tänka sig att be de andra vårdnadshavarna i klassen om lov att lämna ut kontaktuppgifterna till klassföräldrarna. Det är nämligen ok enligt dataskyddsförordningen att lämna ut personuppgifter (vilket kontaktuppgifter är) om man har samtycke (dvs fått lov att göra det). Men det ska vara frivilligt – skolan kan inte tvinga någon att dela med sig av uppgifterna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/samtycke/
  2. Be skolan utreda om de kan dela med sig av uppgifterna med hänvisning till den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Om det visar sig att skolan kan använda sig av den rättsliga grunden så får de lov att ge dig kontaktuppgifterna. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/myndighetsutovning-och-uppgifter-av-allmant-intresse/
  3. Är du klassförälder för en privat skola så kan inte din skola använda den rättsliga grunden för uppgift av allmänt intresse – utan då får du istället be skolan göra en så kallad intresseavvägning. Om skolan bedömer att de har ett berättigat intresse av att lämna ut uppgifterna så får de lov att göra det. https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/
  4. Vänd dig till skolans expedition och begär ut klasslista och kontaktuppgifter som en allmän handling och hänvisa till offentlighetsprincipen. Då har du rätt att ta del av uppgifterna så länge det är en kommunal skola och inte uppgifterna skyddade av sekretess (exempelvis om någon i klassen har skyddad identitet).

Så här skriver Skatteverket om allmän handling i sin rättsliga vägledning: Handlingsoffentligheten är en del av offentlighetsprincipen. Genom handlingsoffentligheten ges allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar. Rättigheten omfattar bara allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Samma regler för allmän handling gäller för kommuner.

Lycka till!

Läs också: GDPR för Klassföräldrar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *