Då får du samla in pengar i klassen

Den svenska grundskolan ska vara avgiftsfri – men vad innebär det egentligen. Har du som klassförälder rätt att samla in rena pengar i klassen?

Svaret är ja – du får samla in pengar i klassen till klasskassan. Förutsatt att pengarna går till skolresor eller liknande aktiviteter. Men du kan inte tvinga någon att betala, och det är viktigt att det framgår tydligt vid insamlingen att det är frivilligt att bidra till klasskassan.

Vi bad Skolverket om hjälp att tolka skollagen när det kommer till insamling av pengar. Och det långa svaret löd så här:

“Huvudregeln är att utbildningen i grundskolan ska vara avgiftsfri. Trots detta får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i enstaka fall under ett läsår förekomma kostnader som ersätts av vårdnadshavare och det måste vara frivilligt. Skolresor och liknande aktiviteter ska vara öppna för alla elever oavsett om de bidragit med en frivillig avgift eller inte.

Utgångspunkten är att finansieringen av skolresor ska ske av huvudmannen eller skolan eller genom att elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Det är inte förbjudet att låta kostnader för enskilda skolresor, utflykter eller liknande aktiviteter ersättas av elever eller deras vårdnadshavare på frivillig väg. Bidraget från elever eller deras vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Det får inte finnas någon koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta i aktiviteten”

Här kan du läsa mer om avgifter och skolresor:

Skolverkets information om avgifter i skolan

Skolinspektionens vägledning om skolresor i förhållande till avgifter i skolan

Avgiftsfri utbildning: 10 kap. 10 – 11 §§ skollagen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *